webservice

Web service คืออะไร

Web service (เว็บเซอร์วิซ) คือการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลก internet ซึ่งถูกออกแบบมาตอนแรกเพื่อใช้ระหว่าง human-to-machine ผ่าน HTTP ต้องถูกพัฒนามาใช้กับ machine-to-machine ในรูปแบบ XML และ JSON format นั้นคือคำตอบว่า Web service คืออะไร

ในทางเทคนิค “web service” เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อ web-base application ที่วิ่งอยู่บน internet protocol โดยอาศัย XML, SOAP, WSDL และ UDDI

 • XML (Extensible Markup Language) เป็น format ที่จะบอกแหล่างที่มา และ รายละเอียดข้อมูลได้
 • SOAP หรือ REST เป็น protocol ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล
 • WSDL (Web Services Description Language) ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของ service ทั้งหมด หรือ คู่มือการใช้งาน
 • UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) เป็นส่วนกลางให้ระบบอื่นมาลงทะเบียนไว้ โดยใช้ WSDL file ทำให้ฝั่ง Client สามารถดึงเอาข้อมูลไปใช้ติดต่อกับ web service ได้

จากข้อมูลอ้างอิงหลายที่ จะพบว่ามีข้อมูลเกียวกับ web service หลากหลายมาก จึงขอสรุปเป็นหัวข้อดังนี้

 • เปิดให้ใช้งานใช้งานได้ทั้ัง Internet และ Intranet
 • ใช้มาตราฐาน XML format
 • ไม่ได้ยึดติดกับ Operating system ชนิดใด หรือ ภาษา programming ชนิดไหน
 • สามารถทำความเข้าใจคำสั่งด้วยลักษณะการทำงานแบบเดียวกับ XML

มี softeware จำนวนมากที่ถูกเขียนในภาษา programming ที่ต่างกัน แต่ทุกภาษาต่างก็มีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ program อื่นซึ่งตัว web service เองก็ยอมให้ทำได้ด้วยการใช้ XML tag เป็นตัวเก็บข้อมูล ซึ่งโครงสร้างข้อมูลจะถูกเก็บไว้ที่ WSDL (Web Services Description Language) ภายในจะบอกถึงรายละเอียดการทำงานของ web service ดังนี้

 • ระบบหนึ่งจะทำการส่งคำสั่งไปยังอีกระบบได้อย่างไร
 • parameter ไหนที่ต้องใส่ในการส่งคำสั่ง
 • โครสร้างของข้อมูล XML ต้องมีลักษณะอย่างไร
 • error message ที่แสดงหมายถึงคำสั่งที่ส่งมาผิดพลาดในส่วนไหน เพื่องานต่อการแก้ไข

 

 

ขั้นตอนการทำงานของ Web service

ส่วนมากนิยมเขียนกันด้วย Java และ ในการอธิบายตัวอย่างใช้ Unix Solaris ที่ทำการต่อกับ database เพื่อเก็บข้อมูล

 • ฝั่ง Client ทำการโหดลข้อมูลต่างๆ มี่ใช้ในการติดต่อไปยัง server เข้าสู่ SOAP message
 • ส่ง SOAP message ไปยัง web service ด้วยการทำ HTTP POST
 • ฝั่ง Web service ก็จะทำการแกะข้อมูลออกจาก SOAP และเปลี่ยนเป็นคำสั่งที่ application เข้าใจ
 • ในส่วน application ก็จะนำเอาคำสั่งหรือข้อมูลที่ได้ไปทำงานจนได้ผลลัพธ์ ที่ต้องส่งกลับไปหาฝั่ง Client จัดใส่ใน HTTP format
 • ฝั่ง Client ก็จะแกะข้อมูลออกจาก SOAP message เพื่อเราผลลัพธ์

web-service

ข้อแตกต่างระหว่าง Web service กับ Web server

WEB SERVER

 • เป็น software ที่ทำงานบน server ถูกออกแบบเพื่อรองรับการทำงานของ web page, web site รวมถึง web service
 • Web server ทำงานโดยอาศับ HTTP protocol
 • ข้อมูลที่วิ่งผ่าน web server คือ HTTP request และ HTTP response
 • Software ที่ใช้ส่วนใหญ่คือ IIS, Apache

WEB SERVICES

 • เป็น application ที่ทำงานบน web server ทำหน้าที่รับส่งโครงสร้างข้อมูลให้กับ program ที่เรียกใช้ ซึ่งเป็นมากกว่าการทำงานของ html ที่ browser เรียกใช้งาน
 • สามารถใช้งานกับข้อมูลได้หลาย format เช่น XML, JSON
 • web service ไม่จำเป็นต้องอาศัย HTTP protocol
 • ปัจจุบันมี software หลักๆที่ใช้เป็น framework คือ Apache Axis, JWS หรือ .NET

 

ข้อดีของ Webservice

 • มีมาตราฐานในการใช้งาน
 • มีความยื่นหยุ่นในการใช้งาน สามารถปรับแต่งตามความต้องการ และใช้งานกันแพร่หลาย
 • สามารถทำการ upgrade ได้อัตโนมัติ
 • ลดค่าใช้จ่ายในการเชื่อต่อหรือสือสาร
 • ทำงานได้หลายหลายภาษา
 • มีมาตราฐานความปลอดภัยเพียงพอกับองค์กรขนาดใหญ่

 

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com, https://www.tutorialspoint.com

2 Thoughts to “Web service คืออะไร เว็บเซอร์วิซ คือ Software ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน”

 1. […] ส่วนมากถูกใช้งานกับ Web service เพื่อให้ทาง programmer สามารถเขียน application […]

 2. […] WSDL และ SOAP การทำงานของ RESTful Webservice จะอาศัย URI/URL ของ request […]

Leave a Reply