UDDI

UDDI คืออะไร UDDI คือ ศูนย์ลงทะเบียนและค้นหา web service

UDDI คือ Universal Description, Discovery, and Integration หรือ UDDI คือ ศูนย์รวมข้อมูล XML สำหรับโลกธรุกิจบน internet  เป้าหมายเพื่อให้บริษัทที่อยู่บนโลก online สามารถค้นหาข้อมูล web กับคนอื่นๆได้ รวมถึงทำให้ระบบ e-commerce สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบลื่น UDDI เลยมักถูกเปรียบกับสมุดหน้าเหลือง ที่สามารถค้นหาชื่อ และ ระบุที่อยู่ หรือ วิธีการติดต่อเช่น Webservice ที่มีอยู่   ประวัติของ UDDI UDDI ถูกเขียนขึ้นเมื่อ สิงหาคม ปี 2000 เนือกจากผู้เขียนมีมุมมองว่ากลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างที่ใช้ web service ควรจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบสาธารณะที่เป็นศูนย์กลาง ด้วยความคิดที่ว่าทุกๆคนน่าจะต้องการใช้บริการ เช่น บัตรเครดิต หรือ authentication ซึ่งทั้งหมดควรถูกออกแบบด้วยมาตราฐานเดียวกันและรองรับ SOAP แต่แล้ว UDDI ก็ไม่ได้รับความนิยมมากมาย รวมถึงบริษัทใหญ่เช่น IBM, Microsoft และ SAP…

Read More
WSDL-logo

WSDL คืออะไร WSDL คือ เอกสารข้อมูลของ web service

WSDL คือ Web Services Description Language หรือ WSDL คือ เอกสารข้อมูลในรูปแบบ XML ใช้ในการบอกหน้าที่การทำงานของ web service มีลักษณะเป็น file (.wsdl) ซึ่งสามารถอ่านออกได้ทั้ง human และ machine บ่งบอกถึงลักษณะการเรียกใช้งาน web service ค่า parameter อะไรบ้างที่ต้องใส่ และ โครงสร้างของ response กลับมาจะเป็นอย่างไร โดย WSDL อ่านว่า วิส-เต้าว์ ปัจจุบัน version ของ WSDL อยู่ที่ WSDL2.0 ซึ่งความหมายของตัวย่อได้เปลี่ยนไปจาก version 1.1 ที่ D หมายถึง “Definition”   หน้าที่ของ WSDL WSDL ใช้ในการอธิบายถึงการให้บริการ ของฝั่ง endpoint ที่อยู่ในรูป…

Read More
webservice

Web service คืออะไร เว็บเซอร์วิซ คือ Software ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน

Web service คืออะไร Web service (เว็บเซอร์วิซ) คือการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ในโลก internet ซึ่งถูกออกแบบมาตอนแรกเพื่อใช้ระหว่าง human-to-machine ผ่าน HTTP ต้องถูกพัฒนามาใช้กับ machine-to-machine ในรูปแบบ XML และ JSON format นั้นคือคำตอบว่า Web service คืออะไร ในทางเทคนิค “web service” เป็นมาตราฐานในการเชื่อมต่อ web-base application ที่วิ่งอยู่บน internet protocol โดยอาศัย XML, SOAP, WSDL และ UDDI XML (Extensible Markup Language) เป็น format ที่จะบอกแหล่างที่มา และ รายละเอียดข้อมูลได้ SOAP หรือ REST เป็น protocol ที่ใช้แลกเปลี่ยนข้อมูล WSDL (Web Services Description Language) ใช้ในการอธิบายโครงสร้างของ service…

Read More
github

Github คืออะไร เป็น Git host ที่เก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของ file

Github คืออะไร ในบทความที่แล้วเราได้รู้แล้วว่า Git คืออะไร สำคัญอย่างไร ที่นี้ถ้าเคยได้ยิน Git อยู่แล้ว ก็คงต้องได้ยิน Github ด้วย เราจะมาดูกันว่าแล้ว Github คืออะไร ต่างจาก Git อย่างไร GitHub คือ website Git (version control repository) ที่อยู่บน internet มีการทำงานแบบเดียวกับ Git เลย แต่สามารถเข้าถึงข้อมูลและจัดการไปผ่าน web โดยไม่ต้องเสียเงิน หรือลงทุกตั้ง server เพื่อติดตั้ง Git เองเลย แต่ code project ทั้งหมดจะุถูกแจกจ่ายให้คนอื่นๆสามารถเห็นได้ด้วย ซึ่ง GitHub ก็มีการเสนอ plan แบบส่วนตัวให้ถ้าอยากให้ code ไม่ถูกแจกจ่ายออกไปโดยจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ ปัจจุบันมีมากกว่า 20 ล้าน user รวมกันกว่า 60…

Read More
domain name system

DNS คืออะไร Domain Name System ทำการแปลงเป็น IP Address

DNS คืออะไร มีหลายคนถามว่า DNS คืออะไร ย่อมาจากอะไร Domain Name System (DNS) เป็นระบบที่กระจายอยู่ทั่วโลกมีหน้าที่เก็บข้อมูล domain name (URL) ที่เราใช้ในการเข้า website ผ่านทาง web browser แปลงกลับมาเป็น IP เพราะแท้ที่จริงแล้วการทำงานบน internet ระบบมองเห็นแต่เพียง IP Address สำหรับ domain name แล้วมีไว้เพื่อให้ user อย่างเราสามารถจดจำได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญมากในโลก internet Domain name คืออะไร เป็นสิ่งสำคัญสำหรับ web site เหมือนเป็นที่อยู่ของ website เรา เช่น https://saixiii.com ซึ่ง doman name นี้จะแปลงกลับเป็น IP ด้วย Domain Name System (DNS) เพื่อระบบจะใช้ IP ในการหา…

Read More
noip

DDNS คืออะไร เกี่ยวอะไรกับ กล้องวงจรปิด และ ต่างอย่างไรกับ DNS

DDNS คืออะไร Dynamic DNS (DDNS หรือ DynDNS)  แล้วจริงๆแล้ว DDNS คืออะไร ?  แท้จริงแล้วมันก็คือ Domain Name System (DNS) ชนิดที่สามารถ update mapping IP ของ server และ domain แบบอัตโนมัติและ realtime หลักการนี้เกิดขึ้นมาบนพื้นฐานของระบบ DNS แต่บางครั้งมีความจำเป็นที่ IP ของ server ไม่ใช่ Static IP หรือก็คือมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ซึ่งมักจะมาจากการที่เราตั้ง server เราไว้ที่บ้าน ซึ่งบ่อยครั้งที่มีการ reconnect internet กับทาง ISP ใหม่ มักจะมีการแจก IP ใหม่มาให้เรา ทำให้ domain name ที่ map อยู่ไม่สามารถใช้งานได้แล้ว DDNS จึงตอบโจทย์ในข้อนี้ เพราะเมื่อใดที่…

Read More
proxy คืออะไร

Proxy คืออะไร พร็อกซี่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับส่งข้อมูล

Proxy คืออะไร Proxy หรือ proxy server ปกติแล้วคือ server ที่ทำหน้าเป็นเป็นสื่อกลางบน internet ที่รองรับ request มาประมวลผล proxy ทำงานโดยการเชื่อมต่อกับ server แล้วนำ request จากฝั่ง computer ของคุณส่งไปหา proxy server จากนั้นนำไป process แล้วส่งผลลัพธ์กลับมาหาคุณ ในกรณีก็คือการที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเครื่องของคุณกับ computer อื่นๆทั้งหมดบน internet นอกจากนี้ยังถูกใช้ในเรื่องอื่นๆ เช่น กรองข้อมูล website และ ป้องกันหรือปกปิดเว็ปที่ไม่ต้องการ หรือ ไม่เหมาะสม นั้นคือคำตอบว่า proxy คืออะไร ใช้ Proxy ทำอะไร ถ้าคุณต้องการปิดบังตัวตนของคุณบน internet เมื่อนั้นคือคุณอาจต้องใช้ proxy เข้ามาช่วย เพราะมันสามารถปิดบัง IP address จาก คนอื่นบน internet…

Read More
jboss

รู้ไหมว่า JBoss คืออะไร มันคือ Middleware อย่างหนึ่งหรือ

JBoss คืออะไร JBoss คือ open source ที่ทำงานเกี่ยวกับ Middleware ซึ่งทำการตลาดโดย JBoss Enterprise Middleware band ภายใต้บริษัท RedHat เป็นคู่แข่งโดยตรงกับ IBM WebSphere โดย Red Hat JBoss product ถ้าสมัครใช้บริการ จะเป็นในรูปแบบ commercial ที่การ support ระดับ technical ให้ ซึ่งมี product ได้แก่ – JBoss EAP – เป็น enterprise platform บน java application – JBoss Web Server – เป็น web server ซึ่งจะใช้ Apache และ…

Read More
websphere

WebSphere คืออะไร เป็น Middleware ที่พัฒนาด้วยภาษา Java

WebSphere คืออะไร Websphere คือชุดเครื่องมือที่ develop บนภาษา Java โดยบริษัท IBM ที่มีไว้ให้ user ทำการบริหารจัดการ web sites  ซึ่งเครื่องมือหลักเราจะเรียกว่า WebSphere Application Server (WAS) โดยเจ้าตัว application ดังกล่าวทาง user สามารถเชื่อมต่อผ่าน web site ด้วย Java หรือ *Servlets Servlets คือ Java programs ที่ประมวลผลบนฝั่ง server และส่งผลกลับไปที่ user เช่นเดียวกับ applets ซึ่งเจ้า servlet สามารถนำมาแทน gateway interface CGI ได้ ทำให้ระบบทำงานได้เร็วขึ้นมากเพราะ requests ทั้งหมด ใช้ process ที่เดียวกัน ทั้งนี้ตัว WebSphere จึงมีหน้าที่เป็น Middleware…

Read More
middleware

Middleware คืออะไร เอาไว้ใช้ทำอะไร

Middleware คืออะไร Middleware คือ software computer ที่คอยช่วยเหลือดูแล application ที่รันอยู่บน OS หรือจะเรียกว่าตัวเชื่อมระหว่าง APP และ OS ก็ได้ ซึงมันช่วยให้ developer สามารถเชื่อมต่อสื่อสารกับภายนอกได้ง่ายขึ้น ทำให้ลดภาระในการดูแลรายละเอียดรอบข้างและเน้นแต่งานหลักที่ต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วจะถูกใช้ใน software ที่ต้องมีสร้าง connection สื่อสารกัน ซึ่งทางองค์กร IETF ได้นิยามว่า Middleware อยู่ระหว่าง transport later  และ application layer ถ้าเทียบกับภาษาเขียน Middleware ก็เปรียเสมือน “-” ในคำว่า client-server หรือ peer-to-peer ปัจจุบัน Middleware มักจะควบรวมกันทั้ง webservers, application servers, content management systems และรวมถึงเครื่องมืออื่นๆที่ช่วย support ในการ deploy application การเชื่อมต่อ…

Read More