epoch time

Epoch หรือ Unix Epoch คือ หน่วยอ้างอิงวันเวลาสากลในระดับวินาที

Epoch หรือ Unix Epoch คือ ปัจจุบันการระบุวันเวลามีด้วยกันหลายวิธีหรือหลายรูปแบบ และ หน่วยวัดที่หลากหลายเช่น ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที เป็นสาเหตุให้หลายท่านอาจจะได้ยินและสงสัยคำว่า Epoch  หรือ Unix Epoche คือ อะไร เนื่องจากรูปแบบการระบุเวลายังไม่มีมาตราฐานชัดเจน แต่สำหรับการเขียน program ที่จำเป็นต้องอ้างอิงวันเวลา รวมถึงการคำนวณในหน่วยเวลาที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน Epoch จึงเป็นมาตราฐานอย่างนึงในการระบุเวลา โดยการอ้างอิงระยะห่างจากวันที่ใช้อ้างอิง จนถึงวันที่กำหนดเป็นหน่วยวินาที ส่วนช่วงเวลาที่ก่อนหน้านั้นจะใช้เป็นค่าลบแทน ซึ่งวันที่ใช้อ้างอิงดังกล่าวมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับ software ที่ใช้งาน เช่น วันที่ UTC (00:00)  January 1, 1900 เป็นเวลามาตราฐานของ Network Time Protocol (NTP) แต่ ที่เรานิยมพูดถึงหรือใช้งานกับ Unix, Linux หรือ programming ซึ่ง Unix Epoch จะมีวันที่อ้างอิงคือ January…

Read More
garbage-collection

GC คืออะไร Garbage collection คือ การคืนหน่วยความจำจาก object ที่ไม่ใช้งานแล้ว

Garbage collection คืออะไร (GC คืออะไร) ก่อนที่จะพูดถึงว่า Java Garbage Collection คืออะไร ขออ้างอิงจากบทความเก่าที่เราทราบถึงการทำงานของ Java และ JVM กันไปแล้ว ทำให้เราทราบว่าการทำงานของ application จะอาศัยหน่วยความจำ หรือ Heap memory เป็นที่เก็บข้อมูล object ทั้งหลายเพื่อใช้งานภายใน ซึ่ง object เหล่านี้เมื่อถูกสร้างแล้วมักจะไม่มีการ clear ค่าภายใน code ซะส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้ application นี้จะต้องจอง memory มากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนั้นย่อมไม่เป็นเรื่องดีแน่ๆเพราะทรัพยากรเราเองก็มีอยู่อย่างจำกัด จึงเป็นที่มาของคำว่า GC  คืออะไร หรือ Garbage collection คืออะไร ซึ่งมันก็คือหลักการคืนหน่วยความจำ memory จาก object ที่ถูกสร้างขึ้นมาใช้งานและถูกทิ้งค้างไว้ โดยทำงานลบค่า reference ที่ link ระหว่างตัวแปร object และ…

Read More
java-heap-memory

Java Heap คืออะไร Java Heap คือหน่วยความจำที่ JVM ใช้งาน

Java Heap คืออะไร จากบทความก่อนหน้านี้เราทราบไปแล้วว่า Java คืออะไร และ JVM คืออะไร ที่นี้เรามาต่อในหน่วยย่อยของ JVM ซึ่งคือ Java Heap นั่นเอง และก่อนที่เราจะอธิบายถึงความหมายของ Java Heap คืออะไร เรามาทำความรู้จักกับหน่วยความจำ หรือ memory ที่ Java ใช้งานกันใน Java virtual machine ก่อน   จากรูปจะเห็นส่วนประกอบ memory ที่ JVM ใช้งานแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักๆดังนี้ Heap Memory  ทำหน้าที่เก็บส่วนของตัวแปร java objects Non-Heap Memory ใช้เก็บส่วนของ java class และส่วนของ meta-data JVM code เก็บข้อมูลส่วนของ profile ภายในโครงสร้าง JVM เอง   Heap…

Read More
java-jvm

JVM คืออะไร JVM คือการสร้างสภาวะแวดล้อมสำหรับ Java program

JVM คืออะไร จากบทความที่แล้วเรื่อง Java programming ทำให้เราทราบแล้วว่า java คือภาษาที่ได้รับความนิยมสูงมากในขณะนี้ และได้กล่าวถึง jvm คืออะไร กันไปบ้างแล้ว บทความนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเนื้อว่านอกจาก jvm คืออะไร แล้ว มันยังทำอะไรได้อีกบ้าง JVM หรือ Java Virtual Machine คือ การสรา้งสภาวะแวดล้อมจำลองขึ้นมาบนระบบ เพื่อให้ application ที่เขียนด้วย java programming สามารถทำงานได้สมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่อง hardware หรือ สถาปัตยกรรม ที่ใช้งานอยู่ เราจะเรียก JVM แต่ละตัวที่ทำงานอยู่บนเครื่องว่า instance โดย process ที่ทำงานอยู่นี้ต้องถูก compiled เป็น Java bytecode มาเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสร้าง JVM ทำได้โดย softwere ของ java ที่ชื่อ Java Runtime Environment (JRE)…

Read More
basic-shell-script

การเขียน Shell Script เบื้องต้น หลักการทำงาน และ เงื่อนไขการใช้

การเขียน Shell Script จากบทความก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันถึง Unix, Linux, Kernel, Shell รวมถึง Shell Script ว่าคืออะไรกันไปแล้ว และ การเขียน Shell Script หละ ทำอย่างไร Unix คืออะไร ยูนิกซ์ คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับ server Linux คืออะไร ทำงานอย่างไร ลินุกซ์ เป็นระบบปฎิบัติการชนิดหนึ่ง Kernel คืออะไร Kernel คือ ส่วนกลางควบคุมการทำงานทุกอย่างบน OS Shell คืออะไร Unix Shell หรือ Linux Shell คือ โปรแกรมรับคำสั่งให้กับ Kernel Shell Script คืออะไร Shell script คือ ภาษา programming ที่ใช้บน unix…

Read More
bash-shell

Shell Script คืออะไร Shell script คือ ภาษา programming ที่ใช้บน unix linux

Shell Script คืออะไร สำหรับผู้ที่ใช้งาน Unix หรือ Linux คงจะบอกว่าไม่รู้ว่า Shell script คืออะไร ก็คงไม่ได้ เพราะ Shell Script คือ การทำงานในแบบ Command-line interopreter ผ่าน Shell ทำงานได้เปรียบเสมือนภาษา program ชนิดหนึ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าคำสั่ง command-line มีอะไรบ้างสามารถหาอ่านได้ที่นี่  คำสั่ง Unix – Linux Command พื้นฐาน Shell Script ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวมเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการรวมเอาคำสั่งและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการใส่ลงใน file และทำการ execute file นั้นเพื่อรอผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบ text ส่วนมากใช้งานเพื่อให้ทำงานบนระบบอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการ สำหรับบน Window หรือ DOS เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า batch file ซึ่งก็คือการเอาชุดคำสั่งมาทำเป็น file เช่นเดียวกับ shell script และรันผ่าน…

Read More
XML-logo

XML คืออะไร XML คือ ภาษาที่กำหนดกฎของรูปแบบข้อมูล เช่น HTML

XML คืออะไร Extensible Markup Language หรือ XML คืออะไร ? ภาษาของ computer ที่ใช้งานสำหรับการกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสของข้อมูลใน format ของทั้งที่มนุษย์อ่านและ computer อ่านได้ โดยมี specification คือ W3C XML 1.0 เป้าหมายของการใช้ XML คืออะไร ? ก็เพื่อ ความสะดวก, เป็นกลาง และ สามารถใช้งานบน internet ในลักษณะของข้อมูล text ที่รองรับ Unicode ได้รับหรับทุกภาษาของคนเรา ส่วนมากถูกใช้งานกับ Web service เพื่อให้ทาง programmer สามารถเขียน application programming interfaces (APIs) เพื่อสือสารกับ application ภายนอก   โครงสร้างของ XML <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <body>Don’t forget…

Read More
api

API คืออะไร ใช้ทำอะไร เป็น Applications Program Interface

API คืออะไร หมายท่านอาจะจะสงสัยว่า API คืออะไร ? จริงๆแล้วมาจากตัวย่อของคำ Application Program Interface (API) ซึ่งคือ คำสั่ง (Code) ที่อนุญาตให้ software program สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ถ้าจะพูดในภาษาคนเขียน program แล้ว API เป็นช่องทางสำหรับขอใช้บริการคำสั่ง จาก operation system (OS) หรือ application อื่นๆ ซึ่งมันใช้งานโดยติดตั้ง function และเรียกใช้งานตาม doncument ที่เขียนไว้   ส่วนประกอบของ APIs APIs สร้างขึ้นจากส่วนสำคัญ 2 อย่าง คือ ข้อกำหนดที่จะอธิบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง program ซึ่งทำออกมาในลักษณะ document เพื่อบอกว่า request/response ต้องเป็นอย่างไร Software ที่เขียนขึ้นตามข้อกำหนด และทำการเผยแพร่ออกไปให้ใช้งาน   โดยปกติแล้ว applicaations…

Read More
python flask

Flask คืออะไร Python Flask คือ framwork สำหรับทำ web application

Flask คืออะไร Flask คือ web framework ที่เขียนขึ้นมาสำหรับ Python เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache และได้รับการยอมรับจาก community we pages ชั้นนำเช่น Pinterest, LinkedIn เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า micro framework เพราะว่า มันไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องมี database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask     ขั้นตอนการติดตั้ง Flask บน Linux 1. Install Flask ด้วย pip $ pip install flask   2. สร้าง…

Read More
ruby language

ภาษา Ruby คืออะไร รูบี คือภาษาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ

Ruby คืออะไร สำหรับคนที่สงสัยว่า Ruby คืออะไร ?  Ruby หรือ รูบี เป็นภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 1990 โดย Yukihiro “Matz” Matsumoto ที่ญี่ปุ่น อ้างอิงจากผู้สร้างภาษา เจ้า Ruby นี้ได้อิธิพลมาจากภาษา Perl และมีความสามารถหลายๆอย่างคล้ายๆกัน   ประวัติของ Ruby Concept ของ Ruby เริ่มต้นคิดค้นเมือ 24 กุมภาพันธ์ 1993 อ้างอิงจากผู้คิดค้นได้บอกว่า เค้าและทีมงานได้พบว่าเค้าไม่ชอบรูปแบบของ Perl เพราะมันภาษาของเล่น ( – o – ) และ Python ก็เหมือนจะไม่ใช่ภาษาเชิงวัตถุที่แท้จริง ในฐานะที่เค้าเป็นผู้คลั่งใคร้ ในภาษาโปแกรม เค้าจึงอยากได้ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ ที่ง่ายต่อการเขียน เมื่อลองมองหาแล้วก็ยังไม่เจอสักอัน เค้าจึงตัดใจเขียนมันขึ้นมาเอง   ชื่อของ “Ruby” เกิดขึ้นในช่วงที่ chat…

Read More