IPv6-logo

IPv6 คืออะไร เปรียบเทียบกับ IPv4 แตกต่างจากเดิมอย่างไร

IPv6 คืออะไร Internet Protocol Version 6 address หรือ IPv6 คืออะไร ? IPv6 คือตัวเลขที่กำหนดที่อยู่และระบุตัวตนภายใน network เช่นเดียวกันกับ IP address ที่เรารู็จักกัน ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของแต่ละ network interface ภายใน host หรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ โดย IPv6 กำลังจะเข้ามาแทนที่ IPv4 ที่กำลังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมากข้อจำกัดของ IPv4 ที่มี address ได้เพียงแค่ 32-bit แต่สำหรับ IPv6 แล้วมี address ได้ถึง 128-bit  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อาจจะสงสัยว่าขนาดมันต่างกันเท่าเรา ให้เราลองคิดเป็นตัวเลข address เทียบกันคือ  232 กับ 2128  ถ้าลองคิดตามจะเห็นจำนวนที่ต่างกันมหาศาล   ชนิดของ IPv6 Address หลักจากทราบกันแล้วว่า…

Read More
subnet-banner

Subnet คืออะไร Subnetwork คือ การแบ่งกลุ่มของระบบ network

Subnet คืออะไร Subnetwork หรือ subnet คืออะไร ?  มันคือการแบ่งกลุ่มบนระบบ IP network ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มของ network ออกมาได้ตั้งแต่ 2 network ขึ้นไปโดยเรียกว่า “subnetting” กลุ่ม computer ที่อยู่ภายใต้ subnet เดียวกัน ย่อมมี bit-group ใน IP address เหมือนกัน เช่น 172.16.69.1 กับ 172.16.69.2  ทำให้เราสามารถแบ่งส่วนของ IP address ออกเป็น 2 ส่วนคือ Network prefix หรือ Routing prefix Host Number Network prefix หรือ Routing prefix สามารถเขียนในลักษณะ IP address แรกของ subnet เช่น…

Read More
snmp-logo

SNMP คืออะไร SNMP คือ โปรโตรคอลสำหรับมอนิเตอร์อุปกรณ์ในระบบ

SNMP คืออะไร Simple Network Management Protocol หรือ SNMP คืออะไร ? จริงๆแล้วมันคือมาตราฐาน protocol ชนิดหนึ่งสำหรับรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกณ์ในระบบ IP Network เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากเดิม อุปกรณ์ที่รองรับ SNMP ตัวอย่างเช่น modems, router, switch, servers, workstations, printers และ อุปกรณ์ด้าน IT อื่นๆ SNMP มีการอย่างแพร่หลายสำหรับทำ network management หรือระบบการ monitoring โดน SNMP จะเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวแปรและจัดการโดย management information base (MIB) ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลหรือ database สำหรับการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆบนอุปกรณ์ใน network ณ ตอนนี้มี SNMP ออกมาถึง 3 version โดย SNMPv1 เป็น protocol รุ่นแรก และถูกพัฒนาต่อเป็น SNMPv2c และ…

Read More
tcpdump

tcpdump คือ อะไร ดักจับข้อมูล network และ วิธีใช้งาน tcpdump

tcpdump คือ อะไร ? หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า packet sniffer มาบ้าง แต่จะรู็ไหมว่า tcpdump คือ อะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับ packet sniffer ? tcpdump เป็นเครื่องมือหนึ่งประเภทเดียวกับ wireshark คือใช้ในการดักจับ packet ใน network ในรูปแบบ command line และนิยมใช้งานกันบน linux และ unix สามารถแสดง packet TCP/IP และ protocol อื่นๆ ที่ส่งผ่าน network ได้ และที่สำคัญคือ freeware   คุณสมบัติของ tcpdump สามารถแสดงข้อมูลภายใน network packet สามารถอ่าน packet จาก network interface card รวมถึงเขียนลง file ในรูปแบบมาตราฐาน (สามารถเอาไปเปิดใน…

Read More
wireshark

ดักข้อมูล wifi อย่างไร Wireshark คือ เครื่องมือดักจับข้อมูลของ hacker

Wireshark คือ ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการ ดักข้อมูล wifi หรือ การจับ packet เราต้องมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เอาไว้ใช้งานในการ ดักข้อมูลกันก่อนนั้นก็คือ Wireshark นั้นเอง ซึ่ง Wireshark คือ program สำหรับวิเคราะห์ packet ใน network สามารถติดตั้งได้หลาย platform ทั้ง Linux, Unix หรือ Window โดยอาศัย pcap ในการจับ packet บน interface ของเครื่อง และมี TShark เป็น commnad line version สำหรับวิเคราะห์บน linux และ unix สำหรับ window มี graphic user interface (GUI) ในการใช้งาน   คุณสมบัติของ Wireshark…

Read More
UDP logo

UDP คืออะไร โปรโตรคอลหนึ่งใน Internet protocol suite

UDP คืออะไร หลังจากเราได้อ่านบทความ TCP คืออะไร โปรโตรคอลหลักบน internet หรือ TCP/IP ที่นิยมกัน ซึ่งในชุด Internet protocol suite ยังมีอีก protocol ที่นิยมใช้งานกัน คือ User Datagram Protocol หรือ UDP ซึงก่อนที่เราจะมาดูว่า UDP คืออะไร ? ขอเล่าประวัติก่อนว่า UDP ถูกออกแบบโดย David P. Reed ในปี 1980 และด้วย UDP protocol ทำให้ computer สามารถส่งข้อมูล ไปยัง computer เครื่องอื่นโดยในระบบ IP network แต่ UPD มีความพิเศษตรงที่เป็น connectionless model คือจะไม่มีการรอลำดับของข้อมูล หาก packet ที่มาถึงมีการข้ามลำดับไปแล้ว UDP จะไม่รอ ข้อมูลลำดับก่อนหน้าอีกต่อไป และจะข้าม packet นั้นไปเลย ทำให้ไม่ต้องทำ handshaking…

Read More
tcp-ip

TCP คืออะไร โปรโตรคอลหลักบน internet หรือ TCP/IP ที่นิยมกัน

TCP คืออะไร Transmission Control Protocol หรือ TCP คืออะไร ? มันเป็น protocol ที่ใช้ใน Internet protocol suite ซึ่งเป็น model ของกลุ่ม protocol ที่นิยมใช้งานเป็นมาตราฐานใน internet ซึ่งประกอบไปด้วย TCP : transmission Control Protocol (Transport layer) IP : Internet Protocol (Network layer) นิยมเรียกรวมกันว่า TCP/IP หน้าที่ของ TCP คือสร้างความแม่นยำ (rely)  จัดเรียกลำดับ และ ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการส่งข้อมูลระหว่าง application ที่เชื่อมต่อกันด้วย IP network สำหรับ Internet application ส่วนใหญ่เช่น www, email, remote admin…

Read More
router

Router คืออะไร เร้าเตอร์ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ Network เข้าด้วยกัน

Router คืออะไร ในบทความก่อนเรารู้แล้ว ว่า hub กับ switch คืออะไร ทีนี้เรามาดูว่า router คืออะไร Router คือ อุปกรณ์ network ที่ทำหน้าที่รับส่ง data packet ระหว่างอุปกรณ์ เช่นเดียวกับ hub และ switch โดย Router จะพิเศษตรงที่ใช้งานกับ traffic บน internet โดยข้อมูลปกติจะถูกส่งต่อระหว่าง router ด้วยกันผ่านระบบ network ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงปลายทาง ซึ่ง router สามารถต่อเข้ากับ network ได้หลาย network และจะมีการเก็บข้อมูลที่เรียกว่า routing table หรือ routing policy ไว้ใช้ในการเลือกเส้นทางที่จะส่งข้อมูลข้าม network ปัจจุบัน router ถูกใช้งานมากใน ที่อยู่อาศัยลักษณะเน็ตบ้าน และ office ขนาดเล็ก ทำหน้าที่ส่ง…

Read More
switch icon

Switch คืออะไร ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อใน Network

Switch คืออะไร Network switch หรือ switching hub, bridging hub switch คืออะไร ? switch เป็นอุปกรณ์ในระบบ computer network เช่นเเดียวกับ Hub ทำหน้าที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นๆเข้าด้วยกันในระบบ โดยอาศัยการทำ packet switching ซึ่งจะ รับ, ประมวลผล และส่งข้อมูลต่อไปยังปลายทาง เพียงแค่หนึ่ง หรือ หลาย port ไม่ใช่การ broadcast ไปทุก port เหมือนกับ hub Switch จะมีด้วยกันหลาย port มีการระบุที่อยู่ (address) ประมวลผลก่อนที่จะ ส่งข้อมูลต่อไปในระดับ data link layer (layer 2) ใน OSI model บาง switch สามารถประมวลผลในระดับ network layer (layer 3)…

Read More
hub-symbol

Hub คืออะไร ฮับ คืออปกรณ์ Network เรียกอีกอย่างว่า Repeater

Hub คืออะไร Hub หรือ Ethernet hub, active hub, network hub, repeater hub, multiport repeater ทั้งหมดนี้เรียกง่ายๆว่า Hub และส่วน hub คืออะไร ? มันคืออุปกรณ์ network อย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ เชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นใน network เข้าด้วยกันและสร้างมันจนเป็นระบบ network ลักษณะ hub คือมีช่อง input/output (I/O) port หลายช่อง ไว้สำหรับรับส่งสัญญาณ Hub ทำงานในระดับ Physical layer (layer 1) ถ้าเทียบใน OSI model เช่น repeter hub ทำหน้าที่หลบเลี่ยงการชนกันของช่องสัญญาณ และจัดการช่องสัญญาณให้กับทุก port ปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย Switch แล้ว ยกเว้นระบบเก่าๆที่ติดตั้งมานานก่อนปี 2011   การใช้งาน Hub…

Read More