epoch time

Epoch หรือ Unix Epoch คือ หน่วยอ้างอิงวันเวลาสากลในระดับวินาที

Epoch หรือ Unix Epoch คือ ปัจจุบันการระบุวันเวลามีด้วยกันหลายวิธีหรือหลายรูปแบบ และ หน่วยวัดที่หลากหลายเช่น ปี, เดือน, วัน, ชั่วโมง, นาที, วินาที เป็นสาเหตุให้หลายท่านอาจจะได้ยินและสงสัยคำว่า Epoch  หรือ Unix Epoche คือ อะไร เนื่องจากรูปแบบการระบุเวลายังไม่มีมาตราฐานชัดเจน แต่สำหรับการเขียน program ที่จำเป็นต้องอ้างอิงวันเวลา รวมถึงการคำนวณในหน่วยเวลาที่เป็นมาตราฐานเดียวกัน Epoch จึงเป็นมาตราฐานอย่างนึงในการระบุเวลา โดยการอ้างอิงระยะห่างจากวันที่ใช้อ้างอิง จนถึงวันที่กำหนดเป็นหน่วยวินาที ส่วนช่วงเวลาที่ก่อนหน้านั้นจะใช้เป็นค่าลบแทน ซึ่งวันที่ใช้อ้างอิงดังกล่าวมีได้หลายแบบขึ้นอยู่กับ software ที่ใช้งาน เช่น วันที่ UTC (00:00)  January 1, 1900 เป็นเวลามาตราฐานของ Network Time Protocol (NTP) แต่ ที่เรานิยมพูดถึงหรือใช้งานกับ Unix, Linux หรือ programming ซึ่ง Unix Epoch จะมีวันที่อ้างอิงคือ January…

Read More
dhcp-banner

DHCP คืออะไร DHCP คือ protocol ที่ใช้แจกจ่ายค่าตัวแปร network configuration

DHCP คืออะไร Dynamic Host Configuration Protocol หรือ DHCP คืออะไร ? มันคือมาตราฐานของ network protocol ที่ใช้บน Internet Protocol (IP) network โดนควบคุมผ่าน DHCP server เพื่อแจกจ่ายค่า configuration ของ network ให้กับ host ที่อยู่ภายใต้วง network เดียวกัน เช่น IP, Subnet, Gateway ส่วนใหญ่ router จะมีคุณสมบัติของการเป็น DHCP server อยู่แล้วด้วย ทำให้ computer หรือ PC ภายในบ้าน สามารถเชื่อมต่อไปยัง router ได้โดยใช้ DHCP ในการแจกจ่ายค่า IP address โดยมี่เราไม่ต้อง configure ค่าลงไปที่ host เองทั้งหมด…

Read More
IPv6-logo

IPv6 คืออะไร เปรียบเทียบกับ IPv4 แตกต่างจากเดิมอย่างไร

IPv6 คืออะไร Internet Protocol Version 6 address หรือ IPv6 คืออะไร ? IPv6 คือตัวเลขที่กำหนดที่อยู่และระบุตัวตนภายใน network เช่นเดียวกันกับ IP address ที่เรารู็จักกัน ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของแต่ละ network interface ภายใน host หรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ โดย IPv6 กำลังจะเข้ามาแทนที่ IPv4 ที่กำลังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมากข้อจำกัดของ IPv4 ที่มี address ได้เพียงแค่ 32-bit แต่สำหรับ IPv6 แล้วมี address ได้ถึง 128-bit  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อาจจะสงสัยว่าขนาดมันต่างกันเท่าเรา ให้เราลองคิดเป็นตัวเลข address เทียบกันคือ  232 กับ 2128  ถ้าลองคิดตามจะเห็นจำนวนที่ต่างกันมหาศาล   ชนิดของ IPv6 Address หลักจากทราบกันแล้วว่า…

Read More
subnet-banner

Subnet คืออะไร Subnetwork คือ การแบ่งกลุ่มของระบบ network

Subnet คืออะไร Subnetwork หรือ subnet คืออะไร ?  มันคือการแบ่งกลุ่มบนระบบ IP network ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มของ network ออกมาได้ตั้งแต่ 2 network ขึ้นไปโดยเรียกว่า “subnetting” กลุ่ม computer ที่อยู่ภายใต้ subnet เดียวกัน ย่อมมี bit-group ใน IP address เหมือนกัน เช่น 172.16.69.1 กับ 172.16.69.2  ทำให้เราสามารถแบ่งส่วนของ IP address ออกเป็น 2 ส่วนคือ Network prefix หรือ Routing prefix Host Number Network prefix หรือ Routing prefix สามารถเขียนในลักษณะ IP address แรกของ subnet เช่น…

Read More
ip_address_banner

IP Address คืออะไร IP คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกตัวตนที่อยู่ใน network

IP Address คืออะไร Internet Protocol address  หรือ IP Address คืออะไร ? มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch,  router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของผู้ใช้งานเน็ตบ้าน หรือ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1 สำหรับ IPv4 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลข 32-bit แต่ด้วยการเติบโตของ internet โดยเฉพาะ Internet of things หรือ IoT ทำให้ IPv4 ไม่สามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ทัน เป็นผลทำให้เกิด IPv6 ที่ใช้ 128-bit…

Read More
iot-banner

IoT คืออะไร Internet of things คือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เกือบทุกประเภท

IoT คืออะไร ความหมายของคำว่า Internet of things หรือ IoT คืออะไร หลายคนทุกคลุกคลีอยู่กับวงการ IT หรือ Telecom อาจจะได้ยินคำนี้มาบ่อยครั้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา เพราะ IoT คือระบบ Internet network ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า, ยานพาหนะ, อาคารสำนักงาน หรืออุปกรณ์จำพวกที่มีแผงอิเล็กทรอนิคภายใน เพื่อให้สามารถติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเองได้ บางคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งค่อนข้างไกลตัว แต่ถ้าเราลองมองย้อนกลับไปดูว่าเริ่มต้นเรามี internet ใช้กันเมื่อไร จากเดิมที่เราต้องใช้ PC LAN ในการเชื่อมต่อ เราก็เริ่ม Labtop ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ผ่านทาง wifi ได้จากทุกที่ ต่อมาไม่นานโทรศัพท์มือถือที่เราใช้สื่อสารกันก็เริ่มพัฒนากลายเป็น Smart phone ที่สามารถเชื่อมต่อ internet ผ่าน 3G, 4G ได้โดยไม่ต้องอาศัย wifi ที่มีพื่นที่จำกัด และยังมีอุปกรณ์อีกอื่นๆอีกมากมายที่เริ่มสามารถเชื่อมต่อสู่ Internet ได้ตามไปเช่น นาฬิกา,…

Read More