dhcp-banner

DHCP คืออะไร DHCP คือ protocol ที่ใช้แจกจ่ายค่าตัวแปร network configuration

DHCP คืออะไร Dynamic Host Configuration Protocol หรือ DHCP คืออะไร ? มันคือมาตราฐานของ network protocol ที่ใช้บน Internet Protocol (IP) network โดนควบคุมผ่าน DHCP server เพื่อแจกจ่ายค่า configuration ของ network ให้กับ host ที่อยู่ภายใต้วง network เดียวกัน เช่น IP, Subnet, Gateway ส่วนใหญ่ router จะมีคุณสมบัติของการเป็น DHCP server อยู่แล้วด้วย ทำให้ computer หรือ PC ภายในบ้าน สามารถเชื่อมต่อไปยัง router ได้โดยใช้ DHCP ในการแจกจ่ายค่า IP address โดยมี่เราไม่ต้อง configure ค่าลงไปที่ host เองทั้งหมด…

Read More
IPv6-logo

IPv6 คืออะไร เปรียบเทียบกับ IPv4 แตกต่างจากเดิมอย่างไร

IPv6 คืออะไร Internet Protocol Version 6 address หรือ IPv6 คืออะไร ? IPv6 คือตัวเลขที่กำหนดที่อยู่และระบุตัวตนภายใน network เช่นเดียวกันกับ IP address ที่เรารู็จักกัน ซึ่งจะมีค่าไม่ซ้ำกันของแต่ละ network interface ภายใน host หรือ อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ โดย IPv6 กำลังจะเข้ามาแทนที่ IPv4 ที่กำลังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบัน อันเนื่องมากข้อจำกัดของ IPv4 ที่มี address ได้เพียงแค่ 32-bit แต่สำหรับ IPv6 แล้วมี address ได้ถึง 128-bit  สำหรับผู้ที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน IT อาจจะสงสัยว่าขนาดมันต่างกันเท่าเรา ให้เราลองคิดเป็นตัวเลข address เทียบกันคือ  232 กับ 2128  ถ้าลองคิดตามจะเห็นจำนวนที่ต่างกันมหาศาล   ชนิดของ IPv6 Address หลักจากทราบกันแล้วว่า…

Read More
subnet-banner

Subnet คืออะไร Subnetwork คือ การแบ่งกลุ่มของระบบ network

Subnet คืออะไร Subnetwork หรือ subnet คืออะไร ?  มันคือการแบ่งกลุ่มบนระบบ IP network ซึ่งเราสามารถแบ่งกลุ่มของ network ออกมาได้ตั้งแต่ 2 network ขึ้นไปโดยเรียกว่า “subnetting” กลุ่ม computer ที่อยู่ภายใต้ subnet เดียวกัน ย่อมมี bit-group ใน IP address เหมือนกัน เช่น 172.16.69.1 กับ 172.16.69.2  ทำให้เราสามารถแบ่งส่วนของ IP address ออกเป็น 2 ส่วนคือ Network prefix หรือ Routing prefix Host Number Network prefix หรือ Routing prefix สามารถเขียนในลักษณะ IP address แรกของ subnet เช่น…

Read More
ip_address_banner

IP Address คืออะไร IP คือ เครื่องหมายที่บ่งบอกตัวตนที่อยู่ใน network

IP Address คืออะไร Internet Protocol address  หรือ IP Address คืออะไร ? มันคือสิ่งที่ระบุตัวตนของ computer และ อุปกรณ์อื่นๆ เช่น printer, switch,  router, อุปกรณ์ mobile อื่นๆ ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่ TCP/IP network ได้ ซึ่ง IP address จะเป็นตัวบ่งบอกถึงที่อยู่ของผู้ใช้งานเน็ตบ้าน หรือ node ในระบบ network และมักจะเขียนอยู่ในรูปตัวเลข 4 ชุดเช่น 172.16.12.1 สำหรับ IPv4 ซึ่งมีลักษณะเป็นเลข 32-bit แต่ด้วยการเติบโตของ internet โดยเฉพาะ Internet of things หรือ IoT ทำให้ IPv4 ไม่สามารถรองรับจำนวนอุปกรณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้ทัน เป็นผลทำให้เกิด IPv6 ที่ใช้ 128-bit…

Read More
tcpdump

tcpdump คือ อะไร ดักจับข้อมูล network และ วิธีใช้งาน tcpdump

tcpdump คือ อะไร ? หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า packet sniffer มาบ้าง แต่จะรู็ไหมว่า tcpdump คือ อะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับ packet sniffer ? tcpdump เป็นเครื่องมือหนึ่งประเภทเดียวกับ wireshark คือใช้ในการดักจับ packet ใน network ในรูปแบบ command line และนิยมใช้งานกันบน linux และ unix สามารถแสดง packet TCP/IP และ protocol อื่นๆ ที่ส่งผ่าน network ได้ และที่สำคัญคือ freeware   คุณสมบัติของ tcpdump สามารถแสดงข้อมูลภายใน network packet สามารถอ่าน packet จาก network interface card รวมถึงเขียนลง file ในรูปแบบมาตราฐาน (สามารถเอาไปเปิดใน…

Read More
wireshark

ดักข้อมูล wifi อย่างไร Wireshark คือ เครื่องมือดักจับข้อมูลของ hacker

Wireshark คือ ก่อนที่จะไปเรียนรู้วิธีการ ดักข้อมูล wifi หรือ การจับ packet เราต้องมาทำความรู้จักกับเครื่องมือชิ้นสำคัญที่เอาไว้ใช้งานในการ ดักข้อมูลกันก่อนนั้นก็คือ Wireshark นั้นเอง ซึ่ง Wireshark คือ program สำหรับวิเคราะห์ packet ใน network สามารถติดตั้งได้หลาย platform ทั้ง Linux, Unix หรือ Window โดยอาศัย pcap ในการจับ packet บน interface ของเครื่อง และมี TShark เป็น commnad line version สำหรับวิเคราะห์บน linux และ unix สำหรับ window มี graphic user interface (GUI) ในการใช้งาน   คุณสมบัติของ Wireshark…

Read More
line python sdk

บทที่6 วิธีใช้ LINE Python SDK ทำ LINE Bot ด้วย LINE API

วิธีทำ LINE BOT ด้วย LINE Python SDK หลังจากบทที่แล้วได้บอกวิธีการติดตั้งเบื้องต้นสำหรับ LINE BOT Python กันไปแล้ว ตอนนี้เรามาดูรายละเอียดภายใน LINE Python library กันว่ามันใช้งานกันอย่างไร และมันทำงานตาม spec LINE API (Messaging API) ที่เราพูดถึงกันในบทที่แล้วหรือไม่ บทที่1 เราสามารถติดตั้ง LINE Bot บน Linux ได้ บทที่2 อธิบายการทำงานของ LINE Messaging API ที่เอามาใช้งาน บทที่3 ข้อกำหนดการใช้งานของ LINE API command บทที่4 การรับ Notification จาก LINE Server ด้วย Webhook บทที่5 ส่งข้อความผ่าน LINE API ด้วย cURL   รายละเอียดการติดตั้งทั้งหมดจะอยู่ในบทที่ 1…

Read More
XML-logo

XML คืออะไร XML คือ ภาษาที่กำหนดกฎของรูปแบบข้อมูล เช่น HTML

XML คืออะไร Extensible Markup Language หรือ XML คืออะไร ? ภาษาของ computer ที่ใช้งานสำหรับการกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสของข้อมูลใน format ของทั้งที่มนุษย์อ่านและ computer อ่านได้ โดยมี specification คือ W3C XML 1.0 เป้าหมายของการใช้ XML คืออะไร ? ก็เพื่อ ความสะดวก, เป็นกลาง และ สามารถใช้งานบน internet ในลักษณะของข้อมูล text ที่รองรับ Unicode ได้รับหรับทุกภาษาของคนเรา ส่วนมากถูกใช้งานกับ Web service เพื่อให้ทาง programmer สามารถเขียน application programming interfaces (APIs) เพื่อสือสารกับ application ภายนอก   โครงสร้างของ XML <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <body>Don’t forget…

Read More
tcp-udo

TCP UDP ต่างกันอย่างไร ข้อดีข้อเสียของแต่ละ protocol

TCP UDP ต่างกันอย่างไร หลังจาก 2 บทความก่อนหน้านี้เรารู้แล้วว่า TCP และ UDP คืออะไร ทำงานอย่างไร ทีนี้เรามาดูข้อดี ข้อเสีย ของ TCP UDP กันว่าต่างกันอย่างไร TCP คืออะไร โปรโตรคอลหลักบน internet หรือ TCP/IP ที่นิยมกัน UDP คืออะไร โปรโตรคอลหนึ่งใน Internet protocol suite       TCP Acronym – Transmission Control Protocol Connection – เป็น connection-oriented protocol มีการทำ Establish connection Function – เป็น connection based เชื่อมต่อกันระหว่าง computer ด้วยกัน Usage – เน้น reliability ไม่สน…

Read More
tcp-ip

TCP คืออะไร โปรโตรคอลหลักบน internet หรือ TCP/IP ที่นิยมกัน

TCP คืออะไร Transmission Control Protocol หรือ TCP คืออะไร ? มันเป็น protocol ที่ใช้ใน Internet protocol suite ซึ่งเป็น model ของกลุ่ม protocol ที่นิยมใช้งานเป็นมาตราฐานใน internet ซึ่งประกอบไปด้วย TCP : transmission Control Protocol (Transport layer) IP : Internet Protocol (Network layer) นิยมเรียกรวมกันว่า TCP/IP หน้าที่ของ TCP คือสร้างความแม่นยำ (rely)  จัดเรียกลำดับ และ ตรวจสอบข้อผิดพลาด ในการส่งข้อมูลระหว่าง application ที่เชื่อมต่อกันด้วย IP network สำหรับ Internet application ส่วนใหญ่เช่น www, email, remote admin…

Read More