basic-shell-script

การเขียน Shell Script เบื้องต้น หลักการทำงาน และ เงื่อนไขการใช้

การเขียน Shell Script จากบทความก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันถึง Unix, Linux, Kernel, Shell รวมถึง Shell Script ว่าคืออะไรกันไปแล้ว และ การเขียน Shell Script หละ ทำอย่างไร Unix คืออะไร ยูนิกซ์ คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับ server Linux คืออะไร ทำงานอย่างไร ลินุกซ์ เป็นระบบปฎิบัติการชนิดหนึ่ง Kernel คืออะไร Kernel คือ ส่วนกลางควบคุมการทำงานทุกอย่างบน OS Shell คืออะไร Unix Shell หรือ Linux Shell คือ โปรแกรมรับคำสั่งให้กับ Kernel Shell Script คืออะไร Shell script คือ ภาษา programming ที่ใช้บน unix…

Read More
bash-shell

Shell Script คืออะไร Shell script คือ ภาษา programming ที่ใช้บน unix linux

Shell Script คืออะไร สำหรับผู้ที่ใช้งาน Unix หรือ Linux คงจะบอกว่าไม่รู้ว่า Shell script คืออะไร ก็คงไม่ได้ เพราะ Shell Script คือ การทำงานในแบบ Command-line interopreter ผ่าน Shell ทำงานได้เปรียบเสมือนภาษา program ชนิดหนึ่ง สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบว่าคำสั่ง command-line มีอะไรบ้างสามารถหาอ่านได้ที่นี่  คำสั่ง Unix – Linux Command พื้นฐาน Shell Script ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้รวมเร็วมากยิ่งขึ้น โดยการรวมเอาคำสั่งและเงื่อนไขที่ผู้ใช้ต้องการใส่ลงใน file และทำการ execute file นั้นเพื่อรอผลลัพธ์ที่ได้ในรูปแบบ text ส่วนมากใช้งานเพื่อให้ทำงานบนระบบอัตโนมัติตามเวลาที่เราต้องการ สำหรับบน Window หรือ DOS เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า batch file ซึ่งก็คือการเอาชุดคำสั่งมาทำเป็น file เช่นเดียวกับ shell script และรันผ่าน…

Read More
shell

Shell คืออะไร Unix Shell หรือ Linux Shell คือ โปรแกรมรับคำสั่งให้กับ Kernel

Shell คืออะไร ผู้ทีเริ่มใช้งาน Unix หรือ Linux อาจจะได้ยินคำว่า shell กันบ่อยๆ และจริงๆ shell คืออะไร หละ ?  ตามความหมายแล้วมันคือตัวแปลงคำสั่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงระบบ operating system มีด้วยกัน 2 แบบคือ CLI – Command line interface รับคำสั่งโดยข้อมูล text และแสดงผลในรูปแบบ text เช่นกัน GUI – Graphical user interface รับคำสั่งโดยอาศัย mouse และ รูปบนจอ monitor ขึ้นอยู่กับระบบ computer ที่ใช้งานว่าออกแบบมาสำหรับงานประเภทไหน โดยคำว่า “shell” มีที่มาจากการที่มันทำหน้าที่เป็น layer ครอบคลุมการทำงานของ Kernel อีกที   ส่วนมากแล้ว ตัว shell ไม่ได้มีการเชื่อมต่อโดยตรงภายใต้ Kernel…

Read More
Linux-Apache-MySQL-PHP

ทำความรู้จักว่า LAMP คืออะไร จะ install บน ubuntu อย่างไร

LAMP หลังจากที่เราได้ install ubuntu กันไปเรียบร้อยแล้ว แล้ว LAMP คืออะไร?  มันคือโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการสร้าง webpage กันต่อ ซึงเรามักจะเรียกกันว่า LAMP LAMP ประกอบไปด้วยตัวย่อ program ทั้งหมด 4 ตัวคือ          L = Linux  อันได้แก่ Redhat,Centos,Ubuntu,Debian,Suse (ในที่นี้เราเป็น Ubuntu)  A = Apache ใช้เป็น webserver สำหรับจัดเก็บ webpage และรองรับ request ที่เข้ามา   M = MySQL คือ database แบบ relational สำหรับจัดเก็บฐานข้อมูลที่จำเป็น   P = PHP (object-oriented scripting…

Read More
ubuntu-installation

Install Ubuntu อย่างไร สำหรับระบบปฎิบัตการ Linux Ubuntu

Installation Guide หลังจากบทความที่แล้วที่เราทำความรู้จักกับ Ubuntu Linux  บทความนี้เราจะมาทำการ install ubuntu เพื่อเอามาใช้งานกันครับ Prepare image ในที่นี้เราเลือก  Ubuntu 16.04.2 LTS เป็น release ที่ใช้ install  เริ่มจากการทำการ donwload version ที่เหมาะกับระบบที่เราจะใช้ และทำการ burn image ลง CD/DVD ครับ 64bit : 64-bit PC (AMD64) desktop image , 64-bit PC (AMD64) server install image 32bit : 32-bit PC (i386) desktop image , 32-bit PC (i386) server install image…

Read More
ubuntu-linux

Linux Ubuntu คืออะไร อูบุนตู คือ ระบบปฎิบัติการลินุกซ์

Ubuntu (Linux) สำหรับผู้ที่ไม่รู้จัก Linux Ubuntu ว่าคืออะไรนั้น จริงๆมันคือระบบปฎิบัติการ Linux ชนิดหนึงซึ่ง  ลีนุกซ์ (Linux) ก็เป็นระบบปฏิบัติการเช่นเดียวกับ Dos , Window หรือ Unix โดยลีนุกซ์นั้นจัดว่าเป็นระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ประเภทหนึ่ง การที่ลีนุกซ์เป็นที่กล่าวขานกันมากขณะนี้ เนื่องจากความสามารถของตัวระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ที่ทำงานบนระบบลีนุกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมในตระกูลของ GNU (GNU’s Not UNIX) และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือระบบลีนุกซ์เป็นระบบปฏิบัติการประเภทฟรีแวร์ (Free Ware) และเป็นที่นิยมเอามาทำเป็น server เพื่อทำเป็น webserver หรือ LAMP ลินุกซ์ ถือเป็นส่วนสำคัญของซอฟต์แวร์เซิร์ฟเวอร์ที่เรียกว่า LAMP ย่อมาจาก Linux, Apache, MySQL, Perl/PHP/Python ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ และพบมากสุดระบบหนึ่ง ตัวอย่างซอฟต์แวร์ซึ่งพัฒนาสำหรับระบบนี้คือ มีเดียวิกิ ซอฟต์แวร์สำหรับวิกิพีเดีย เนื่องจากราคาที่ต่ำและการปรับแต่งได้หลากหลาย ลินุกซ์ถูกนำมาใช้ในระบบฝังตัว เช่นเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์พกพาต่าง ๆ ลินุกซ์เป็นคู่แข่งที่สำคัญของ ซิมเบียนโอเอส ซึ่งใช้ในโทรศัพท์มือถือจำนวนมาก…

Read More