snmp-logo

SNMP คืออะไร SNMP คือ โปรโตรคอลสำหรับมอนิเตอร์อุปกรณ์ในระบบ

SNMP คืออะไร Simple Network Management Protocol หรือ SNMP คืออะไร ? จริงๆแล้วมันคือมาตราฐาน protocol ชนิดหนึ่งสำหรับรวบรวมและจัดเรียงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกณ์ในระบบ IP Network เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลไปจากเดิม อุปกรณ์ที่รองรับ SNMP ตัวอย่างเช่น modems, router, switch, servers, workstations, printers และ อุปกรณ์ด้าน IT อื่นๆ SNMP มีการอย่างแพร่หลายสำหรับทำ network management หรือระบบการ monitoring โดน SNMP จะเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวแปรและจัดการโดย management information base (MIB) ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลหรือ database สำหรับการจัดการหรือเปลี่ยนแปลงค่าต่างๆบนอุปกรณ์ใน network ณ ตอนนี้มี SNMP ออกมาถึง 3 version โดย SNMPv1 เป็น protocol รุ่นแรก และถูกพัฒนาต่อเป็น SNMPv2c และ…

Read More
tcpdump

tcpdump คือ อะไร ดักจับข้อมูล network และ วิธีใช้งาน tcpdump

tcpdump คือ อะไร ? หลายคนอาจจะได้ยินคำว่า packet sniffer มาบ้าง แต่จะรู็ไหมว่า tcpdump คือ อะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับ packet sniffer ? tcpdump เป็นเครื่องมือหนึ่งประเภทเดียวกับ wireshark คือใช้ในการดักจับ packet ใน network ในรูปแบบ command line และนิยมใช้งานกันบน linux และ unix สามารถแสดง packet TCP/IP และ protocol อื่นๆ ที่ส่งผ่าน network ได้ และที่สำคัญคือ freeware   คุณสมบัติของ tcpdump สามารถแสดงข้อมูลภายใน network packet สามารถอ่าน packet จาก network interface card รวมถึงเขียนลง file ในรูปแบบมาตราฐาน (สามารถเอาไปเปิดใน…

Read More
UDDI

UDDI คืออะไร UDDI คือ ศูนย์ลงทะเบียนและค้นหา web service

UDDI คือ Universal Description, Discovery, and Integration หรือ UDDI คือ ศูนย์รวมข้อมูล XML สำหรับโลกธรุกิจบน internet  เป้าหมายเพื่อให้บริษัทที่อยู่บนโลก online สามารถค้นหาข้อมูล web กับคนอื่นๆได้ รวมถึงทำให้ระบบ e-commerce สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบลื่น UDDI เลยมักถูกเปรียบกับสมุดหน้าเหลือง ที่สามารถค้นหาชื่อ และ ระบุที่อยู่ หรือ วิธีการติดต่อเช่น Webservice ที่มีอยู่   ประวัติของ UDDI UDDI ถูกเขียนขึ้นเมื่อ สิงหาคม ปี 2000 เนือกจากผู้เขียนมีมุมมองว่ากลุ่มลูกค้าในธุรกิจต่างที่ใช้ web service ควรจะเชื่อมต่อเข้าด้วยกันผ่านระบบสาธารณะที่เป็นศูนย์กลาง ด้วยความคิดที่ว่าทุกๆคนน่าจะต้องการใช้บริการ เช่น บัตรเครดิต หรือ authentication ซึ่งทั้งหมดควรถูกออกแบบด้วยมาตราฐานเดียวกันและรองรับ SOAP แต่แล้ว UDDI ก็ไม่ได้รับความนิยมมากมาย รวมถึงบริษัทใหญ่เช่น IBM, Microsoft และ SAP…

Read More
WSDL-logo

WSDL คืออะไร WSDL คือ เอกสารข้อมูลของ web service

WSDL คือ Web Services Description Language หรือ WSDL คือ เอกสารข้อมูลในรูปแบบ XML ใช้ในการบอกหน้าที่การทำงานของ web service มีลักษณะเป็น file (.wsdl) ซึ่งสามารถอ่านออกได้ทั้ง human และ machine บ่งบอกถึงลักษณะการเรียกใช้งาน web service ค่า parameter อะไรบ้างที่ต้องใส่ และ โครงสร้างของ response กลับมาจะเป็นอย่างไร โดย WSDL อ่านว่า วิส-เต้าว์ ปัจจุบัน version ของ WSDL อยู่ที่ WSDL2.0 ซึ่งความหมายของตัวย่อได้เปลี่ยนไปจาก version 1.1 ที่ D หมายถึง “Definition”   หน้าที่ของ WSDL WSDL ใช้ในการอธิบายถึงการให้บริการ ของฝั่ง endpoint ที่อยู่ในรูป…

Read More
pop-logo

IMAP คืออะไร IMAP คือ มาตราฐาน protocol ในการรับ email

IMAP คืออะไร Internet Message Access Protocol หรือ IMAP คือ มาตราฐาน protocol ในการรับ email ซึ่งใช้งานโดย mail client ทำหน้าดึง mail จากฝั่ง mail server ลงมาด้วย TCP/IP connection เช่นเดียวกับ POP3 โดย IMAP ถูกออกแบบด้วยเป้าหมายในการจัดการ mail box ด้วยฝั่ง client เพราะฉะนั้น client เองจะทิ้ง message ไว้บน server จนกว่าทาง user จะเข้ามาลบมันออก ซึ่ง IMAP server จะทำการเปิด Listen port 143 ส่วน SSL IMAP (IMAPS) จะใช้ port 993 ปัจจุบัน mail server…

Read More
pop-logo

POP3 คืออะไร POP คือ มาตราฐาน protocol ในการรับ email

POP คืออะไร Post Office Protocol หรือ POP คือ ? จริงๆแล้วก็คือ protocol ชนิดนึงทำงานในระดับ application layer (OSI layer) ใช้งานโดย email client เพื่อทำหน้าที่ดึงข้อมูล email จาก mail server ผ่านทาง TCP/IP connection ซึ่ง POP ถูกพัฒนาขึ้นมาหลาย version ปัจจุบันเป็น version3 หรือ POP3 เป็นมาตราฐานล่าสุด แต่ปัจจุบันใกล้จะโดนยกเลิกแล้ว เพราะการมาแทนที่โดย IMAP เช่นเดียวกับ webmail   ประวัติของ POP POP1 ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1984 POP2 ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1985 POP3 ถูกบันทึกไว้เมื่อปี 1988 ถูกใช้งานอย่างแพร่หลาย ซึ่งปัจจุบันก็กำลังถูกยกเลิกใช้งานแล้ว POP4 เกิดขึ้นโดยที่ยังเป็นเพียงแค่ในเอกสาร…

Read More
pop-logo

SMTP คืออะไร SMTP คือ มาตราฐาน protocol ในการส่ง email

SMTP คืออะไร Simple Mail Transfer Protocol หรือ SMTP คืออะไร ? มันคือ มาตราฐานบน Internet สำหรับการรับส่ง Email นั้นเอง หรือจะเรียกว่า protocol ส่ง mail ก็ว่าได้ ปัจจุบัน mail server และ ระบบส่งเมลล์ทั่วโลก ต่างใช้ SMTP ในการรับและส่งข้อมูลเมลล์กันหมดแล้ว ซึ่งสำหรับฝั่ง client เองแล้ว ตัว program mail จะใช้ SMTP สำหรับขาส่งไปหา mail server เท่านั้น สำหรับขารับ client program จะใช่ IMAP หรือ POP3 SMTP จะสื่อสารกันระหว่าง mail server ด้วย port 25…

Read More
XML-logo

XML คืออะไร XML คือ ภาษาที่กำหนดกฎของรูปแบบข้อมูล เช่น HTML

XML คืออะไร Extensible Markup Language หรือ XML คืออะไร ? ภาษาของ computer ที่ใช้งานสำหรับการกำหนดรูปแบบการเข้ารหัสของข้อมูลใน format ของทั้งที่มนุษย์อ่านและ computer อ่านได้ โดยมี specification คือ W3C XML 1.0 เป้าหมายของการใช้ XML คืออะไร ? ก็เพื่อ ความสะดวก, เป็นกลาง และ สามารถใช้งานบน internet ในลักษณะของข้อมูล text ที่รองรับ Unicode ได้รับหรับทุกภาษาของคนเรา ส่วนมากถูกใช้งานกับ Web service เพื่อให้ทาง programmer สามารถเขียน application programming interfaces (APIs) เพื่อสือสารกับ application ภายนอก   โครงสร้างของ XML <note> <to>Tove</to> <from>Jani</from> <heading>Reminder</heading> <body>Don’t forget…

Read More
ntp

NTP คืออะไร NTP คือ network protocol ที่ใช้เทียบเวลา

NTP คืออะไร Network Time Protocol หรือ NTP คืออะไร ? ตามความหมายแล้วมันคือ networking protocol ที่ใช่สำหรับ sync time ของ server ทุกเครื่องใน network ให้ตรงกัน ผ่าน packet-switch ซึ่ง ntp เป็น protocol ที่เก่าแก่มากและมีมาตั้งแต่ 1985 และใช้คงใช้งานจนถึงปัจจุบัน เริ่มต้นคิดค้นโดย David L. Mills ที่ University of Delaware สาเหตุที่่ต้องมี NTP นั้นก็เพราะ นาฬิกา หรือ clock ของ server, computer ใน network ไม่ได้เที่ยงตรงเท่ากันหมด บางครั้งการคลาดเคลือนกันเพียงหลักวินาทีอาจจะทำให้ application ที่ใช้งานสื่อสารกันผิดพลาดได้ และยิ่งในระบบ server ขนาดใหญ่ที่มีการ run ต่อเนื่องกันเป็นเวลานานหลายปี ย่อมมีความคลาดเคลือนไปบ้างอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น…

Read More
HTTP HTTPS

HTTP คืออะไร และ HTTPS คืออะไร และต่างกันอย่างไร

HTTP คืออะไร Hypertext Transfer Protocol (HTTP) เป็น โปรโตรคอล ที่ใช้งานสำหรับเผยแพร่ข้อมูล และ เป็นสื่อการสำหรับการสือสาร อีกทั้งเป็นจุดกำเนิของ World Wide Web ซึ่งมีโครงสร้างเป็นตัวอักษรและตัวเลข (text) ใช้สำหรับเป็น link เชื่อมระหว่าง ข้อมูล text อื่นๆ และถูกใช้ในการแลกเปลี่ยน ข้อมูลในรูปแบบ multimedia สามารถเเรียกใช้งานผ่าน web browser เช่น Firefox, Google Chrome, Safari,Opera และ  Microsoft Internet Explorer ซึ่งจะไปทำการดึงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทาง Server ที่ระบุใน URL ข้อมูลที่ส่งไปจะอยู่ในรูป plain text ไม่มีการเข้ารหัส ทำให้สามารถถูกดักจับและอ่านข้อมูลได้ง่าย จึงไม่ปลอดภัย     HTTPS คืออะไร HTTPS หรือ  HTTP over Transport…

Read More