api

API คืออะไร

หมายท่านอาจะจะสงสัยว่า API คืออะไร ? จริงๆแล้วมาจากตัวย่อของคำ Application Program Interface (API) ซึ่งคือ คำสั่ง (Code) ที่อนุญาตให้ software program สามารถสื่อสารระหว่างกันได้ ถ้าจะพูดในภาษาคนเขียน program แล้ว API เป็นช่องทางสำหรับขอใช้บริการคำสั่ง จาก operation system (OS) หรือ application อื่นๆ ซึ่งมันใช้งานโดยติดตั้ง function และเรียกใช้งานตาม doncument ที่เขียนไว้

api flow

 

ส่วนประกอบของ APIs

APIs สร้างขึ้นจากส่วนสำคัญ 2 อย่าง คือ

 • ข้อกำหนดที่จะอธิบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง program ซึ่งทำออกมาในลักษณะ document เพื่อบอกว่า request/response ต้องเป็นอย่างไร
 • Software ที่เขียนขึ้นตามข้อกำหนด และทำการเผยแพร่ออกไปให้ใช้งาน

 

โดยปกติแล้ว applicaations ที่มี APIs จะต้องถูกเขียนเป็นภาษา programming และ พัฒนาเพิ่มได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมี่การตรวจสอบโครงสร้าง API เพราะฉะนั้น API ที่ดี ผู้ที่ออกแบบต้องให้ความสำคัญในการ test เพื่อตรวจสอบ logic ที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการใช้งาน

 

การใช้งาน APIs

ปัจจุบันนี้ API ถูกใช้งานใน application เพื่อสื่อสารกับ user โดยไม่จำเป้นต้องมีความรู้ บริษัทใหญ่ๆหลายบริษัทมีการเปิด API ให้ภายนอกเข้ามาใช้งาน เช่น facebook, google, twitter ผู้พัฒนาระบบที่สนใจ สามารถนำเอา API เหล่านี้ไปไปต่อยอด ซึ่งทางบริษัทก็สามารถขยายฐานลูกค้าออกไปได้อีก รูปแบบการนำเอา API ไปใช้งานมีดังนี้

api usage

1. Libraries and frameworks

API มักจะเอาไปใช้เป็น software library ซึ่งเขียนขึ้นตาม document ในรูปบบภาษา program ที่ต่างกันออกไป ตามความเหมาะสมกับงาน เพื่อเอาไปทำเป็น framework ให้กับระบบใช้ในการสื่อสารหากัน

 

2. Operating Systems

API สามารถใช้งานในการสื่อสารระหว่าง application และ operating system เช่น POSIX หรือ มาตราฐานการสือสารของ OS เองก็มี API เป็น command line เพื่อควบคุมการทำงานของ OS

 

3. Remote APIs

Remote APIs ทำไว้ให้ developer สามารถเข้าควบคุมทรัพยากรผ่านทาง protocol เพื่อให้มีมาตราฐานการสือสารเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเป็นคนละ technology เช่น Database API สามารถอนุญาตให้ developer เข้ามาดึงข้อมูลใน database หลากหลายชนิดได้ ผ่าน function เดียวกัน เพราะฉะนั้น remote API จึงถูกใช้บ่อยในงาน maintenance ด้วยทำทำงานที่ฝั่ง client ให้ไปดึงข้อมูลจาก server กลับลงมาทำงาน

4. Web APIs

นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เพราะอยู่ในกลุ่มของ HTTP และขยายออกไปสู่รูปแบบ XML และ JSON ซึ่งโดนรวมแล้วก็คืออยู่บน web service เช่น
 • SOAP (Simple Object Access Protocol) ใช้ XML format ส่งข้อมูล
 • REST (Representational State Transfer) สามารถใช้ XML หรือ JSON format ส่งข้อมูล

ตัวอย่าง API ที่นิยมในปัจจุบัน

 • Google Maps API: เปิดให้ใช้งานเพื่อนำเอาแผนที่ของ Google มาลงใน webpage โดยอาศัย JavaScript หรือ Flash
 • YouTube APIs: Google ยอมให้ developer สามารถนำเอา Clip video บน YouTube ไปลงใน website หรือ application ได้
 • Flickr API: เพื่อให้ developer สามารถเข้าถึง คลังรูปภาพใน community
 • Twitter APIs: มี REST API ให้ค้นหา แล้วตรวจสอบข้อมูล trends ได้
 • Amazon Product Advertising API: เปิด API ให้ใช้ค้นหาสินค้า และ การโฆษณาผ่านทาง website

 social icon

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com,https://en.wikipedia.org

5 Thoughts to “API คืออะไร ใช้ทำอะไร เป็น Applications Program Interface”

 1. […] คืออะไร สามารถหาอ่านได้จาก บทความ API คืออะไร ใช้ทำอะไร เป็น Applications Program Interface  […]

 2. […] application หรือ Applications Program Interface (API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่ Key-Value […]

 3. […] Web service เพื่อให้ทาง programmer สามารถเขียน application programming interfaces (APIs) เพื่อสือสารกับ application […]

 4. […] ในการส่งข้อมูลไปยัง Web server เพราะเป็น API ที่ขยายเพิ่มได้ง่าย […]

Leave a Reply