unix

Unix คืออะไร

Unix คืออะไร ? ยูนิกซ์จัดอยู่ในกลุ่มระบบปฏิบัติการ (OS) แบบ mutitasking หรือ multiuser  ซึ่งถือกำเนิดที่สถาบัน Bell Labs วัตถุประสงค์หลักที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น platform สำหรับการเขียน software เพื่อใช้รันในระบบอื่นๆ แต่ละก็มีการขยายขอบเขตออกไปจนในที่สุดกลายเป็นระบบปฏิบัติการ ซึ่งลักษณะของ unix คือใช้งานด้วย text และเก็บข้อมูลเป็นลำดับชั้น มีเครื่องมือ command ให้ใช้งานมากมาย และสามารถ ทำงานรวมกันโดยใช้ pipe (|) เป็นตัวเชื่อม

ระบบของ Unix ถูกบริหารจัดการภายใต้โปรแกรมหลักคือ Kernel เพื่อใช้ในการ start/stop โปรแกรมอื่นๆ และใช้ในการจัดการ file system ในระดับล่าง อีกทั้งยังคอยจัดการ resource ที่มีอยู่ให้ program อื่นๆใช้งานได้โดยไม่ชนกัน

ประวัติของ Unix

หลังจากการถือกำเนิดขึ้นของ “Multics”  ซึ่งเป็น operating system ในช่วง 1960 ที่ Bell Labs  ประสบปัญหามากมาย ทำให้ทาง Bell Labs ถอด project นี้ออก และตัดสินใจทำใหม่โดยวางขอบเขตให้เล็กลงตั้งชื่อใหม่ว่า “Unics” (Uniplexed Information and Computing System) แต่เนื่องจากเสียงพ้องกับ “Multics” ภายหลังจึงเรียกว่า “Unix”

ในปี 1972 ได้มีการเขียน Unix ใหม่ด้วยภาษา C ซึ่งแต่เดิมเป็น assembly ให้เป็น ภาษาชั้นสูงแทน (ภาษา C) ผลคือมันทำให้ software ทำงานได้ไวขึ้น และก็เขียน code ได้สั้นลง หลังจากนั้นช่วง 1980 ก็เกิดการขยายตัวในตลาดอย่างมากทำให้เกิด Unix ขึ้นหลายชนิด เช่น HP-UX, Solaris, AIX และในปี 2000 ทาง Apple เองก็นำมาใช้เป็นพื้นฐานของระบบปฏิบัติการ Mac OS X

Unix จึงถูกออกแบบให้ใช้งานกับระบบ server, workstations และ อุปกรณ์ mobile

 

 

 

unix history

การทำงานบน Unix

สำหรับ Unix จะมีโปรแกรมที่เรียกว่า เชลล์ยูนิกซ์ (Unix shell) สำหรับรับคำสั่งผ่าน command line ถ้าเทียบกับ window ก็คือ cmd.exe โดยบน Unix แต่ละ user ที่เข้ามาใช้งานสามารถเลือก shell หลายแบบเพื่อใช้งาน ตามความต้องการที่ต่างกัน

 • login shell ทำหน้าที่หลังจาก login สำเร็จ ทั้งต่อเข้าเครื่องโดยตรง (Console) และ ต่อผ่าน telnet
 • Interactive shell สามารถรับคำสั่ง แต่ไม่ได้เริ่มตั้งแต่ login เช่น การเปิด terminal
 • Non-interactive shell เป็นการทำงานเพื่อรัน script หรือ ชุดคำสั่ง

ประเภทของ Shell Unix

1. Bourne shell

Bourne shell (sh) เรียกชื่อถามคนสร้าง “Stephen Bourne”  โดยปกติแล้วชื่อ program จะเป็น “sh” อยู่ที่ path “/bin/sh” ซึ่งมีการพัฒนาต่อยอดออกมาอีกหลายชนิดเช่น

 • Almquist shell (ash)
 • Bourne-Again shell (bash)
 • Debian Almquist shell (dash)
 • Korn shell (ksh)
 • MirBSD Korn shell (mksh)
 • Z shell (zsh)

2. C Shell

C Shell (csh) เขียนขึ้นโดย “Bill Joy”  อาศัยพื้นฐานจากรูปแบบของ C โดยสามารถรองรับ feature แบบ interactive มากมาย ในหลายๆระบบปัจจุบันอาจจะมีการ link ไปที่ TENEX C shell (tcsh) แทน ซึ่งมีการพัฒนาจาก csh ให้ดีขึ้น และ feature หลายอยากก็ถูกนำไปใช้ใน shell ประเภทอื่นๆด้วย

 

 

Reference

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com,https://en.wikipedia.org

41 Thoughts to “Unix คืออะไร ยูนิกซ์ คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับ server”

 1. […] MySQL นี้สามารถรันได้ทั้งบน Linux, UNIX  และ Windows […]

 2. […] WAS สามารถรองรับได้ทั้งบน Windows,Unix, AIX, Linux, Solaris, IBM i และ z/OS เริ่มต้นตั้งแต่ Version […]

 3. […] Linux คืออะไร ? ลินุกซ์ ก็คือ Unix ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นระบบปฎิบัติการที่เป็น open source software โดยมีการพัฒนาแจกจ่ายให้ผู้ใช้งานได้ฟรี ตามความหมายของ Linux แล้วจริงๆหมายถึง Linux kernel หรือ operating system kernel ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อต่อระหว่าง hardware และ application เพื่อบริหารจัดการ resource ที่มีอยู่ให้เหมาะสม […]

 4. […] network สามารถติดตั้งได้หลาย platform ทั้ง Linux, Unix หรือ Window โดยอาศัย pcap ในการจับ packet บน interface […]

 5. […] Unix หรือ Linux คงจะบอกว่าไม่รู้ว่า Shell script […]

 6. […] แต่ ที่เรานิยมพูดถึงหรือใช้งานกับ Unix, Linux หรือ programming ซึ่ง Unix Epoch […]

Leave a Reply