linux command

sleep

Linux Command – sleep ใช้ในการหน่วงเวลา

 

คำสั่ง

sleep <second>

$ sleep 3
...
$

 

โครงสร้างคำสั่ง

 sleep NUMBER[SUFFIX]...
 sleep OPTION

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการหน่วงเวลา หน่วยเป็นวินาที

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply