linux command

basename

Linux Command – basename ใช้แสดงเฉพาะส่วนของชื่อ filename

 

คำสั่ง

1. แสดงเฉพาะส่วนของชื่อ filename

basename <fullpath>

$ basename /home/bin/test.txt
test.txt

 

2. แสดงชื่อ filename โดยตัด suffix

basename -s <fullpath>

$ basename -s .txt /home/bin/test.txt
test

 

โครงสร้างคำสั่ง

arch [OPTION]...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งใช้แสดงเฉพาะส่วนของชื่อ filename สามารถตัด suffix ออกได้ด้วย option -s

Option

 Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

 -a, --multiple
 support multiple arguments and treat each as a NAME

 -s, --suffix=SUFFIX
 remove a trailing SUFFIX; implies -a

 -z, --zero
 end each output line with NUL, not newline

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

dirname(1), readlink(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

One Thought to “basename – Linux Command คำสั่งใช้แสดงเฉพาะส่วนของชื่อ filename”

Leave a Reply