linux command

pathchk

Linux Command – pathchk ใช้ในการเช็ก path ในระบบว่ามีถูกต้อง

 

คำสั่ง

pathchk

$ pathchk /tmp

 

สำหรับมาตราฐาน POSIX

$ pathchk -p /tmp

 

โครงสร้างคำสั่ง

 pathchk [OPTION]... NAME...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการเช็ก path ในระบบว่ามีถูกต้อง โดยผลลัพธ์จะออกมาในรูป exit status ซึ่งไม่สามารถเห็นได้บน terminal นิยมใช้ใน shell script

Exit status

  • 0 – pathname ถูกต้อง
  • >0 – error

 

Option

 -p check for most POSIX systems

 -P check for empty names and leading "-"

 --portability
 check for all POSIX systems (equivalent to -p -P)

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply