linux command

groups

Linux Command – groups ใช้ในการแสดงข้อมูล group ของ system user

 

คำสั่ง

groups <user>

$ groups
staff adm cdrom sudo dip plugdev lxd sambashare lpadmin
$ groups root
root : root

 

โครงสร้างคำสั่ง

 groups [OPTION]... [USERNAME]...

 

รายละเอียด

เป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงข้อมูล group ของ system user รวมถึงสมาชิกภายใน group ซึ่งถ้าไม่กำหนด user หมายความว่าให้ค้นหาข้อมูลของ group ของ user ที่ใช้งานตอนนั้น

 

Option

 --help display this help and exit

 --version
 output version information and exit

 

กลุ่มคำสั่ง

getent(1)

 

Reference:

คำสั่ง Unix – Linux Command

Linux, Unix

 

Author: Suphakit Annoppornchai

Credit: https://saixiii.com

Leave a Reply