การเขียน Shell Script เบื้องต้น หลักการทำงาน และ เงื่อนไขการใช้

การเขียน Shell Script จากบทความก่อนหน้านี้ที่เราพูดกันถึง Unix, Linux, Kernel, Shell รวมถึง Shell Script ว่าคืออะไรกันไปแล้ว และ การเขียน Shell Script หละ ทำอย่างไร Unix คืออะไร ยูนิกซ์ คือ ระบบปฏิบัติการสำหรับ server Linux คืออะไร ทำงานอย่างไร ลินุกซ์ เป็นระบบปฎิบัติการชนิดหนึ่ง Kernel คืออะไร Kernel คือ ส่วนกลางควบคุมการทำงานทุกอย่างบน OS Shell คืออะไร Unix Shell หรือ Linux Shell คือ โปรแกรมรับคำสั่งให้กับ Kernel Shell Script คืออะไร Shell script คือ ภาษา programming ที่ใช้บน unix … Continue reading การเขียน Shell Script เบื้องต้น หลักการทำงาน และ เงื่อนไขการใช้